Mecelle’nin serhleri

Mecelle’nin çesitli lisanlarda serhleri, açiklamalari kaleme alinmistir. Bunlardan, Osmanlica olarak yazilmis Ali Haydar Efendinin Dürerül-Hukkâm ve Haci Resid Pasanin Rûhul-Mecelle, Kayseri Müftüsü Mes’ud Efendinin Arapça olarak yazdigi Mir’atül-Mecelle ve Fransiz G. Snopian’in Code Civil Ottoman adindaki eserler meshur olanlarindandir. Bunlari okuyan garp bilginleri, Islâm Hukûkuna ve Islâmiyetteki sosyal bilgilerin inceligine ve çokluguna hayran kalmaktadirlar.