teklif

Takat Fevkinde Btr Şey Île Teklif Vaki Olup Olmadığı :

Takat Fevkinde Btr Şey Île Teklif Vaki Olup Olmadığı :

252 -: Şarii miibîn; hakimdir, herkese kudreti, istitaati dahilinde olan şey ile emreder, bir kimseyi yapamayacağı bir şey ile mükellef tutmaz.

Meselâ: Biz İfâsına muktedir olduğumuz için namaz ile, oruç ile mükellef bulunmaktayız. Muayyen miktar servetimiz olmadığı takdir­de zekât ile mükellef olmayız.

Açık artırma

Bir malın, teklif veren kişiler arasında en yüksek bedeli öneren

kimseye satılmasını sağlayan satış biçimi.

VI. Yürürlük ve Uygulama Alanı

Yukarıdaki meslek kurallarının sürekli gelişimini sağlamak üzere Barolar, TBB Genel Kuruluna, gündeme ilişkin hükümlere uyma koşulu ile yeni teklifler getirebilirler.

Yukarıdaki yazılı meslek kuralları, TBB?nin 8-9 Ocak 1971 tarihli IV. Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiş ve TBB Bülteninde yayımı tarihinde yürürlüğe girmesine karar verilmiştir.