sakıt

Kısası İskat Edecek Şeyler

Kısası İskat Edecek Şeyler

307 - : Gerek nefse ve gerek azaya aid icab eden bir kısas, aşa­ğıda yazılı sebeblerden biri tahakkuk edince sakıt olur. Bu sebeplere «müskıtatı kısas» denilir.

308 - : Mevt ve kati. Şöyle ki: men aleyhilkısas, semavî bir âfet ile ölse veya başka bir hususdan dolayı bihakkın veya bigayri hakkin öldürülse kısas sakıt olur, terikesinden diyet de istifa olunamaz. .Çün­kü onun hakkında aynen sabit olan yalnız kısasdır.

Sâkıt

Susan; herhangi bir görüş bildirmeyen; düşen; düşücü; hükümsüz