Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi - Davaları

Alacak (Fikir ve Sanat Eseri İle İlgili Sözleşmeden Kaynaklanan)- Nispi Harç
Coğrafi İşaret - Maktu Harç
Coğrafi İşaret (Coğrafi İşaret İle İlgili Kurum Kararlarının İptali)- Nispi Harç
Coğrafi İşaret (Coğrafi İşaretin Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan) - Maktu Harç
Coğrafi İşaret (Coğrafi İşaretlerden Doğan Haklara Tecavüzden Kaynaklanan) - Maktu Harç
Coğrafi İşaret (Maddi Tazminat İstemli)- Nispi Harç
Coğrafi İşaret (Resmi Makamlarca Açılan Hükümsüzlük İstemli) - Harca Tabi değil
Coğrafi İşaret (Sözleşmeden Kaynaklanan Hak İstemli)- Nispi Harç
Coğrafi İşaret (Tecavüzün Giderilmesi İstemli) - Maktu Harç
Coğrafi İşaret (Tecavüzün Ref'i İstemli) - Maktu Harç
Coğrafi İşaret (Tecavüzün Tespiti İstemli) - Maktu Harç
Endüstriyel Tasarım - Maktu Harç
Endüstriyel Tasarım (Delillerin Tespiti İstemli) - Maktu Harç
Endüstriyel Tasarım (Endüstriyel Tasarım Hakkına Tecavüzden Kaynaklanan) - Maktu Harç
Endüstriyel Tasarım (Endüstriyel Tasarımın Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan) - Maktu Harç
Endüstriyel Tasarım (Endüstriyel Tasarımla İlgili Kurum Kararlarının İptali) - Maktu Harç
Endüstriyel Tasarım (Maddi Tazminat İstemli)- Nispi Harç
Endüstriyel Tasarım (Manevi Tazminat İstemli)- Nispi Harç
Endüstriyel Tasarım (Resmi Makamlarca Açılan Hükümsüzlük İstemli) - Harca Tabi değil
Endüstriyel Tasarım (Sözleşmeden Kaynaklanan Hak İstemli)- Nispi Harç
Endüstriyel Tasarım (Tasarımın Gaspı İddiasına Dayalı) - Maktu Harç
Endüstriyel Tasarım (Tasarımın İtibarının Kaybı Nedeniyle Tazminat İstemli)- Nispi Harç
Endüstriyel Tasarım (Tecavüzün Giderilmesi İstemli) - Maktu Harç
Endüstriyel Tasarım (Tecavüzün Mevcut Olmadığının Tespiti İstemli) - Maktu Harç
Endüstriyel Tasarım (Tecavüzün Ref'i İstemli) - Maktu Harç
Endüstriyel Tasarım (Tecavüzün Tespiti İstemli) - Maktu Harç
Endüstriyel Tasarım (Zorunlu Lisans ve Ön Kullanım Hakkı Tanınması İstemli) - Maktu Harç
Entegre Devre Topografyaları - Maktu Harç
Entegre Devre Topografyaları (Entegre Devre Topografyaları İle İlgili Kurum Kararlarının İptali) - Maktu Harç
Entegre Devre Topografyaları (Entegre Devre Topografyalarına Tecavüzden Kaynaklanan) - Maktu Harç
Entegre Devre Topografyaları (Entegre Devre Topografyalarının Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan) - Maktu Harç
Faydalı Model Belgesi - Maktu Harç
Faydalı Model Belgesi (Delillerin Tespiti İstemli) - Maktu Harç
Faydalı Model Belgesi (Faydalı Md. İtibarının Kaybı Nedeniyle Tazminat İstemli)- Nispi Harç
Faydalı Model Belgesi (Faydalı Model Belgesinin Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan) - Maktu Harç
Faydalı Model Belgesi (Faydalı Model Hakkına Tecavüzden Kaynaklanan) - Maktu Harç
Faydalı Model Belgesi (Faydalı Model İsteme Hakkının ve Faydalı Md. Gaspı İddialı) - Maktu Harç
Faydalı Model Belgesi (Maddi Tazminat İstemli)- Nispi Harç
Faydalı Model Belgesi (Manevi Tazminat İstemli)- Nispi Harç
Faydalı Model Belgesi (Resmi Makamlarca Açılan Hükümsüzlük İstemli) - Harca Tabi değil
Faydalı Model Belgesi (Sözleşmeden Kaynaklanan Hak İstemli)- Nispi Harç
Faydalı Model Belgesi (Tecavüzün Mevcut Olmadığının Tespiti İstemli) - Maktu Harç
Faydalı Model Belgesi (Tecavüzün Ref'i İstemli) - Maktu Harç
Faydalı Model Belgesi (Tecavüzün Tespiti İstemli) - Maktu Harç
Faydalı Model Belgesi (Y.İ.D. Kurulu Kararlarının İptali İstemli) - Maktu Harç
Faydalı Model Belgesi (Zorunlu Lisans ve Ön Kullanım Hakkı Tanınmasına İlişkin) - Maktu Harç
Faydalı Model Belgesi (Zorunlu Lisans verme Ücretinin Tespiti İstemli) - Maktu Harç
Fikir ve Sanat Eseri - Maktu Harç
Fikir ve Sanat Eseri (Maddi Tazminat İstemli)- Nispi Harç
Fikir ve Sanat Eseri (Manevi Tazminat İstemli.)- Nispi Harç
Fikir ve Sanat Eseri (Tecavüzün Meni İstemli) - Maktu Harç
Fikir ve Sanat Eseri (Tecavüzün Tesbiti İstemli) - Maktu Harç
Fikir ve Sanat Eseri (Temin Edilen Kârın Devri İstemli)- Nispi Harç
Fikir ve Sanat Sanat Eseri Sahipliğinden Kaynaklanan Haklara Tecavüzün Ref'i, Önlenmesi ve Tazmini - Maktu Harç
Hakem Tayini - Maktu Harç
Hakemin Reddi- Nispi Harç
İstirdat- Nispi Harç
İtirazın İptali- Nispi Harç
İtirazın İptali (Fikir ve Sanat Eseri Sözleşmesinden Kaynaklanan)- Nispi Harç
Marka - Maktu Harç
Marka (Delillerin Tespiti İstemli) - Maktu Harç
Marka (Maddi Tazminat İstemli)- Nispi Harç
Marka (Manevi Tazminat İstemli)- Nispi Harç
Marka (Marka Hakkına Tecavüzden Kaynaklanan) - Maktu Harç
Marka (Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan) - Maktu Harç
Marka (Marka İle İlgili Kurum Kararlarının İptali) - Maktu Harç
Marka (Marka İtibarının Kaybı Nedeniyle Tazminat İstemli)- Nispi Harç
Marka (Resmi Makamlarca Açılan Hükümsüzlük İstemli) - Harca Tabi değil
Marka (Sözleşmeden Kaynaklanan Hak İstemli)- Nispi Harç
Marka (Tanınmış Marka Olduğunun Tespiti İstemli) - Maktu Harç
Marka (Tecavüzün Giderilmesi İstemli) - Maktu Harç
Marka (Tecavüzün Mevcut Olmadığının Tespiti İstemli) - Maktu Harç
Marka (Tecavüzün Ref'i İstemli) - Maktu Harç
Marka (Tecavüzün Tespiti İstemli) - Maktu Harç
Menfi Tespit- Nispi Harç
Menfi Tespit (Fikir ve Sanat Eseri Sözleşmesinden Kaynaklanan)- Nispi Harç
Menfi Tespit (Menfi Tespit İİK Kaynaklı)- Nispi Harç
Patent - Maktu Harç
Patent (Buluşun İtibarının Kaybı Nedeniyle Tazminat İstemli)- Nispi Harç
Patent (Delillerin Tespiti İstemli) - Maktu Harç
Patent (Lisans verme Ücretinin Tespiti İstemli) - Maktu Harç
Patent (Maddi Tazminat İstemli)- Nispi Harç
Patent (Manevi Tazminat İstemli)- Nispi Harç
Patent (Patent Hakkına Tecavüzden Kaynaklanan) - Maktu Harç
Patent (Patent Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan) - Maktu Harç
Patent (Patent İle İlgili Kurum Kararlarının İptali) - Maktu Harç
Patent (Patent İsteme Hakkının ve Patentin Gaspı İddialı) - Maktu Harç
Patent (Resmi Makamlarca Açılan Hükümsüzlük İstemli) - Harca Tabi değil
Patent (Sözleşmeden Kaynaklanan Hak İstemli)- Nispi Harç
Patent (Tecavüzün Mevcut Olmadığının Tespiti İstemli) - Maktu Harç
Patent (Tecavüzün Ref'i İstemli) - Maktu Harç
Patent (Tecavüzün Tespiti İstemli) - Maktu Harç
Patent (Zorunlu Lisans ve Ön Kullanım Hakkı Tanınmasına İlişkin) - Maktu Harç
Sözleşmenin Uyarlanması- Nispi Harç
Tanıma ve Tenfiz - Maktu Harç
Tazminat- Nispi Harç
Tazminat (Fikir ve Sanat Eseri Sözleşmesinden Kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Fikir ve Sanat Eserleri Sahipliğinden Kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Haksız İhtiyati Hacizden Kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Haksız İhtiyati Tedbirden Kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Sözleşmeden Kaynaklanan)- Nispi Harç
Tespit (Fikir ve Sanat Eseri Sahipliğinin Tespiti) - Maktu Harç
Yargılanmanın Yenilenmesi - Maktu Harç
Yeni Bitki Çeşitleri - Maktu Harç
Yeni Bitki Çeşitleri (Yeni Bitki Çeşitleri İle İlgili Kurum Kararlarının İptali) - Maktu Harç
Yeni Bitki Çeşitleri (Yeni Bitki Çeşitlerine Tecavüzden Kaynaklanan) - Maktu Harç
Yeni Bitki Çeşitleri (Yeni Bitki Çeşitlerinin Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan) - Maktu Harç
3. Şahıs Tarafından Açılan Menfi Tespit - Maktu Harç