Ticaret Mahkemesi - Davaları

Alacak - Nispi Harç
Alacak (Acentalık Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Cari Hesap veya Ticari Kredi Sözleşmesi Kaynaklı) - Nispi Harç
Alacak (Çatmadan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Donatma İştirakinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Finansal Kiralamadan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Gemi İpoteğinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Gemi ve Yük Alacaklılığından Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Hava Taşımacılığından Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (İtibar Mektubu ve İtibar Emrinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan Sebepsiz İktisab Nedeniyle) - Nispi Harç
Alacak (Kaptanın Yetki ve Sorumluluğundan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Kefalet Sözleşmesi Kaynaklı Rücuen) - Nispi Harç
Alacak (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Kooperatif Aidat Borcundan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Kooperatif Üyeliğinin Sona Ermesi Nedeniyle) - Nispi Harç
Alacak (Kooperatif Yön. ve Den. Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu Kaynaklı) - Nispi Harç
Alacak (Kurtarma ve Yardımdan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Ödünç verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Rehin Karşılığı Ödünç verme İşinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Satım Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Taşıma Sözleşmesi Kaynaklı) - Nispi Harç
Alacak (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Taşınmaz Alım-Satımı Kaynaklı) - Nispi Harç
Alacak (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Tellallık Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Ticari İşletme Rehininden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Ticari İşletmenin Satılması veya Devrinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Ticari Mümessillik Kaynaklı) - Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Ödünç verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Ticari Niteliteki Kefalet Sözleşmesi Kaynaklı) - Nispi Harç
Alacak (Ticari Satıma Konu Malın İadesi) - Nispi Harç
Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili) - Nispi Harç
Alacak (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Uluslarası Hava Taşımacılığından Kaynaklı) - Nispi Harç
Alacak (Vade Farkından Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Yedieminlik Ücreti) - Nispi Harç
Banka Teminat Mektubunun Hükümsüzlüğünün Tespiti - Nispi Harç
Banka Teminat Mektubunun İadesi ve Depo Edilmesi - Nispi Harç
Banka Teminat Mektubunun İadesi ve Depo Edilmesi (Depo Edilmesi İstemli) - Nispi Harç
Banka Teminat Mektubunun İadesi ve Depo Edilmesi (Tahsil İstemli) - Nispi Harç
Borçtan Kurtulma Davası - Nispi Harç
Çek İptali (Hasımlı) - Nispi Harç
Çek İptali (Hasımsız) - Maktu Harç
Deniz Kaza Raporu İstemli - Maktu Harç
Deniz Ticaret - Maktu Harç
Deniz Ticaret (Deniz Taşımacılığı Kaynaklı) - Nispi Harç
Dispeççi Tayini İstemli - Maktu Harç
Dispeççinin Onaylanması veya İtiraz - Maktu Harç
Elatmanın Önlenmesi - Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Banka Teminat Mektubundan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Satın Almaya Dayalı) - Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Eser Sözleşmesi - Nispi Harç
Garanti Sözleşmesi - Nispi Harç
Gemi Sicil Memurluğu Kararına İtiraz - Maktu Harç
Genel Kurul Kararının İptali - Maktu Harç
Genel Kurul Kararının İptali (Kooperatif Genel Kurul Kararının İptali) - Maktu Harç
Hakem Tayini - Maktu Harç
Hakem Tayini (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Maktu Harç
Hakemin Reddi - Nispi Harç
Hakemin Reddi (Eser Sözleşmesi Kaynaklı) - Nispi Harç
İflas - Maktu Harç
İflas (İflasın Ertelenmesi) - Maktu Harç
İflas (İflasın Kapatılması) - Maktu Harç
İhalenin Feshi (Abone Sözleşmesi) - Nispi Harç
İhalenin Feshi (Alım Satım) - Nispi Harç
İhalenin Feshi (Kira) - Nispi Harç
İpotek - Nispi Harç
İpotek (İpoteğin Kaldırılması (Fekki)) - Nispi Harç
İpotek (Terkin İstemli) - Nispi Harç
İpotek (Tescil İstemli) - Nispi Harç
İstirdat - Nispi Harç
İstirdat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İstirdat (Ticari Satıma Konu Malın İadesi) - Nispi Harç
İstirdat (Ticari Satımdan Kaynaklanan) - Nispi Harç
İstirdat (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili) - Nispi Harç
İtirazın İptali - Nispi Harç
İtirazın İptali (Acentelik Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Çatmadan Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Donatma İştirakinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Gemi İpoteğinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Gemi ve Yük Alacaklılığından Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (İtibar Mektubu ve İtibar Emrinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Kaptanın Yetki ve Sorumluluğundan Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Kooperatif Aidat Borcundan Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Kurtarma ve Yardımdan Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ödünç verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Rehin Karşılığı Ödünç verme İşinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Taşıma Sözleşmesi Kaynaklı) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari İşletme Rehininden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari İşletmenin Satılması veya Devrinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Mümessillik Kaynaklı) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Ödünç verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Niteliktekinde Haksız Fiilden Kaynaklanan ( S.K.Hariç)) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Satıma Konu Malın İadesi) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Kambiyo Senetlerinin İptali - Nispi Harç
Kambiyo Senetlerinin İptali (Zayi Nedeniyle) - Nispi Harç
Kayıt Kabul - Maktu Harç
Kira - Nispi Harç
Kira (Uyarlama İstemli) - Nispi Harç
Kiralananın Tahliyesi (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Kiralananın Tahliyesi (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Konkordatonun Feshi - Maktu Harç
Konkordatonun Tasdiki - Maktu Harç
Kooperatif - Maktu Harç
Kooperatif (Genel Kurulun Olağanüstü Toplantıya Çağrılması İstemli) - Maktu Harç
Kooperatif (Genel Kurulun Yenilenmesi Talepli) - Maktu Harç
Kooperatif Genel Kurulunun Toplantıya Çağrılması - Maktu Harç
Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptali - Maktu Harç
Kooperatif Üyeliğinin Tesbiti - Maktu Harç
Kooperatifin Dağılması İstemli - Maktu Harç
Menfi Tespit - Nispi Harç
Menfi Tespit (Abone Sözleşmesi) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Acentelik Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Alım Satım) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Çatmadan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Donatma İştirakinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Gemi İpoteğinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Gemi ve Yük Alacaklılığından Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (İtibar Mektubu ve İtibar Emrinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Kaptanın Yetki ve Sorumluluğundan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Kira) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Kooperatif Aidat Borcundan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Kurtarma ve Yardımdan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Menfi Tespit İİK Kaynaklı) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ödünç verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Rehin Karşılığı Ödünç verme İşinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Taşıma Sözleşmesi Kaynaklı) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari İlişkiden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari İşletme Rehininden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari İşletmenin Satılması veya Devrinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Mümessillik Kaynaklı) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Ödünç verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Niteliktekinde Haksız Fiilden Kaynaklanan ( S.K.Hariç)) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Satıma Konu Malın İadesi) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Satımdan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Yurtiçi Hava Taşımacılığından Kaynaklanan) - Nispi Harç
Sıra Cetveline İtiraz - Maktu Harç
Sigorta - Nispi Harç
Sigorta (Denizcilik Rizikosu Kaynaklı) - Nispi Harç
Sigorta (Hayat Sigortası Kaynaklı) - Nispi Harç
Sigorta (Kaza Sigortası Kaynaklı) - Nispi Harç
Sigorta (Mal Sigortası Kaynaklı) - Nispi Harç
Sigorta (Ristorno Hakkından Kaynaklanan) - Nispi Harç
Sigorta (Sigorta Edilen Şeyin Temlikinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Sigorta (Sigortacının Aczinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Sigorta (Trafik Sigortası Kaynaklı) - Nispi Harç
Sigorta (Yangın Sigortası Kaynaklı) - Nispi Harç
Sigorta (Ziraat Sigortası Kaynaklı) - Nispi Harç
Sözleşmenin İptali - Nispi Harç
Sözleşmenin Uyarlanması - Nispi Harç
Tanıma ve Tenfiz - Maktu Harç
Tanıma ve Tenfiz (Eser Sözleşmesi Kaynaklı Yabancı Hakem Kararlarına İlişkin) - Nispi Harç
Tanıma ve Tenfiz (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tapu İptali ve Tescil - Nispi Harç
Tapu İptali ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) - Nispi Harç
Tapu İptali ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tapu İptali ve Tescil (Şirket Ortağının Ayni Sermaye Koyması Nedeniyle) - Nispi Harç
Tapu İptali ve Tescil (Yükleniciden İşyeri Alımına Dayalı) - Nispi Harç
Tasarrufun İptali (İİK ve Devamı) - Nispi Harç
Tazminat - Nispi Harç
Tazminat (Acentelik Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Çatmadan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Çevre Hukukundan Kaynaklanan)(Harca Tabi Degil)
Tazminat (Donatma İştirakinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Gemi İpoteğinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Gemi ve Yük Alacaklılığından Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Haksız İhtiyati Hacizden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Haksız İhtiyati Tedbirden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Haksız Rekabetten Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (İtibar Mektubu ve İtibar Emrinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Kaptanın Yetki ve Sorumluluğundan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Kara Taşımacılığı Kaynaklı) - Nispi Harç
Tazminat (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Kooperatif Üyeliğinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Kooperatif Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğundan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Kurtarma ve Yardımdan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Ödünç verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Özel Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Posta İdaresinin Sorumluluğundan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Posta Tekelini Bozmaktan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Rehin Karşılığı Ödünç verme İşinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Sigorta Ödemesine Dayanan Rucüen) - Nispi Harç
Tazminat (Sözleşmeden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Şirket Yöneticilerinin Sorumluluğundan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Tapunun Haksız Ele Geçirilmesi Nedenli) - Nispi Harç
Tazminat (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Ticaret Siciline Yalan Beyandan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari İşletme Rehininden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari İşletmenin Satılması veya Devrinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari Mümessillik Kaynaklı) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Ödünç verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari Niteliktekinde Haksız Fiilden Kaynaklanan ( S.K.Hariç)) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari Satıma Konu Malın İadesi) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari Satımdan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari Unvanın Kullanılmasından Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Trafik Sigorta Sözleşmesi Kaynaklı Rucüen) - Nispi Harç
Tazminat (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Uluslar Arası Hava Taşımacılığı Kaynaklı) - Nispi Harç
Tazminat (vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Yurtiçi Hava Taşımacılığı Kaynaklı) - Nispi Harç
Tazminat (Yurtiçi Hava Taşımacılığından Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tespit - Maktu Harç
Tespit (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan Kiracılığın Tespiti) - Nispi Harç
Tespit (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan Kiracılığın Tespiti) - Nispi Harç
Ticaret Sicil Memurunun Kararına İtiraz - Maktu Harç
Ticari Şirket - Maktu Harç
Ticari Şirket (Bakanlıkça Açılan Fesih İstemli)(Harca Tabi Degil)
Ticari Şirket (Bakanlıkça Açılan Kayyım Atanması İstemli)(Harca Tabi Degil)
Ticari Şirket (Birleşmeden Kaynaklanan) - Maktu Harç
Ticari Şirket (Fesih İstemli) - Maktu Harç
Ticari Şirket (Genel Kurul Kararının İptali İstemli) - Maktu Harç
Ticari Şirket (Kar ve Zarar Dağıtma Kararına İtiraza İlişkin) - Maktu Harç
Ticari Şirket (Kuruluşun Hükümsüzlüğüne Dayalı) - Nispi Harç
Ticari Şirket (Nevi Değiştirmeye İlişkin) - Maktu Harç
Ticari Şirket (Olağanüstü Genel Kurul İstemli) - Maktu Harç
Ticari Şirket (Ortaklıktan Çıkma veya Çıkarılmaya İlişkin) - Maktu Harç
Ticari Şirket (Pay Defteri Kaydına İlişkin) - Nispi Harç
Ticari Şirket (Sermaye Artırımından Kaynaklanan) - Maktu Harç
Ticari Şirket (Sermaye Koyma Borcuna İlişkin) - Nispi Harç
Ticari Şirket (Şahıslarca Açılan Kayyım Atanması İstemli) - Maktu Harç
Ticari Şirket (Şirket Ortaklık Payı Alacağının Tahsili Kaynaklı) - Nispi Harç
Ticari Şirket (Tasfiyenin Kapatılması) - Maktu Harç
Ticari Şirket (Tasfiyeye İlişkin) - Maktu Harç
Ticari Şirket (Yıpranmış Senet ve İlmuhaberin Yenilenmesi İstemli) - Nispi Harç
Ticari Şirket (Yöneticilerin Azline İlişkin) - Maktu Harç
Ticari Ünvanın Korunması - Maktu Harç
Ticari vedia Sözleşmesinden Kaynaklanan - Nispi Harç
Yargılanmanın Yenilenmesi - Maktu Harç
Yargılanmanın Yenilenmesi (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Maktu Harç
Yurt Dışına Çıkış Yasağının Kaldırılması - Maktu Harç
Zayi Belgesi verilmesi - Maktu Harç
3. Şahıs Tarafından Açılan Menfi Tespit - Maktu Harç