Aile Hukuku - Davaları (Aile Mahkemesi)

Aile Konutu Şerhi Konulması - Maktu Harç
Aile Konutu Şerhinin Terkini - Maktu Harç
Aile Konutu Üzerinde Sağ Eşe İntifa Hakkı Tesisi - Maktu Harç
Aile Mallarının Korunması - Maktu Harç
Ana Baba Rızası Arama - Maktu Harç
Ayrılık - Maktu Harç
Babalık - Maktu Harç
Babalık (Babalık Davası) - Maktu Harç
Babalık (Kurulan Soybağına İtiraz ve İptal) - Maktu Harç
Babalık (Sonradan Evlenmede C.Savcısının İptal İstemli) - Maktu Harç
Babalık (Soybağının Reddi) - Maktu Harç
Babalık (Tanıma Beyanının Tespiti) - Maktu Harç
Babalık (Tanımanın İptali) - Maktu Harç
Bekleme Müddetinin Kaldırılması - Maktu Harç
Boşanan Kadının Kocasının Soyadını Kullanmaya İzin - Maktu Harç
Boşanma - Maktu Harç
Boşanma (Akıl Hastalığı Nedeniyle) - Maktu Harç
Boşanma (Boşanma Ve Mal Paylaşımı) - Nisbi Harç
Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Anlaşmalı) - Maktu Harç
Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli) - Maktu Harç
Boşanma (Fiili Ayrılık Nedenine Dayalı Boşanma) - Maktu Harç
Boşanma (Hayata Kast Pek Kötü Ve Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle) - Maktu Harç
Boşanma (Ortak Hayatın Yeniden Kurulmaması Sebebiyle) - Maktu Harç
Boşanma (Suç İşleme Ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle) - Maktu Harç
Boşanma (Terk Nedeniyle) - Maktu Harç
Boşanma ve Mal Paylaşımı (Akıl Hastalığı Nedenli Boşanma Ve Mal Paylaşımı) - Nisbi Harç
Boşanma ve Mal Paylaşımı (Anlaşmalı Boşanma Ve Mal Paylaşımı) - Nisbi Harç
Boşanma ve Mal Paylaşımı (Hayata Kast Pek Kötü Ve Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Ve Mal Paylaşımı) - Nisbi Harç
Boşanma ve Mal Paylaşımı (Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeni İle Boşanma ve Mal Paylaşımı) - Nisbi Harç
Boşanma ve Mal Paylaşımı (Temelden Sarsılma Nedenli Boşanma Ve Mal Paylaşımı) - Nisbi Harç
Boşanma ve Mal Paylaşımı (Terk Nedenli Boşanma Ve Mal Paylaşımı) - Nisbi Harç
Boşanma ve Mal Paylaşımı (Zina Nedenli Boşanma Ve Mal Paylaşımı) - Nisbi Harç
Boşanma (Zina Nedeniyle) - Maktu Harç
Boşanmadan Sonra Açılan - Maktu Harç
Boşanmadan Sonra Açılan (Katkı Payı) - Nisbi Harç
Boşanmadan Sonra Açılan (Tazminat) - Nisbi Harç
Çocuk Mallarının Korunması - Harca tabi değil
Çocukla Kişisel İlişki Kurulması - Maktu Harç
Evlat Edinme - Maktu Harç
Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması - Maktu Harç
Evlenmenin Butlanı - Maktu Harç
Evlenmenin Butlanı (Evden Uzaklaştırma) - Harca tabi değil
Evlenmenin Butlanı (Evlenmenin Butlanı (C. Savcısı tarafından Açılan) - Harca tabi değil
Evlenmenin Butlanı (Ödeme Emrine İtiraz (İptal) - Maktu Harç
Evlenmenin İptali - Maktu Harç
Evlenmenin İptali (Mutlak Butlan Sebebiyle) - Maktu Harç
Evlenmenin İptali (Nisbi Butlan Sebebiyle) - Nisbi Harç
Evlenmeye İzin - Maktu Harç
Evlenmeye İzin (Bekleme Süresine Dayalı) - Maktu Harç
Evlenmeye İzin (Gaipliğe Dayalı) - Maktu Harç
Evlenmeye İzin (Kısıtlılığa Dayalı) - Maktu Harç
Evlenmeye İzin (Yaş Küçüklüğüne Dayalı) - Maktu Harç
Evlilik Birliğine Hakimin Müdahalesi - Maktu Harç
Kayyım Atanması - Maktu Harç
Kişisel Eşyanın İadesi - Nisbi Harç
Koruma Kararının Kaldırılması - Maktu Harç
Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Değer Artış Payından Doğan Alacak) - Nisbi Harç
Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Eşya Alacağı) - Nisbi Harç
Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Katılma Alacağı) - Nisbi Harç
Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali) - Maktu Harç
Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Yasal Mal Rejiminin Mal Ayrımına Dönüşümü) - Maktu Harç
Nafaka - Nisbi Harç
Nafaka (Katılım Nafakası) - Nisbi Harç
Nafaka (Nafakanın Artırımı) - Nisbi Harç
Nafaka (Nafakanın Azaltılması) - Nisbi Harç
Nafaka (Nafakanın Kaldırılması) - Maktu Harç
Nafaka (Önlem Nafakası) - Nisbi Harç
Nafaka (S.H.Ç.E.K Tarafından Nafaka İstemi)(Harca Tabi Degil)
Nafaka (Tedbir Nafakasının Kaldırılması) - Nisbi Harç
Nafaka (Yardım Nafakası) - Nisbi Harç
Nafaka (Yardım Nafakasının Kaldırılması) - Nisbi Harç
Nafaka (Yoksulluk Nafakası) - Nisbi Harç
Nafaka (Yoksulluk Nafakasının Arttırılması (Boşanma Protokolü Kaynaklı) - Nisbi Harç
Nafaka (Yoksulluk Nafakasının Azaltılması (Boşanma Protokolü Kaynaklı) - Nisbi Harç
Nafaka (Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması) - Nisbi Harç
Nişan Bozulması - Nisbi Harç
Tahkim (Hakem) - Nisbi Harç
Tanıma ve Tenfiz - Maktu Harç
Tazminat (Hediyelerin Geri Verilmesi İstemli) - Nisbi Harç
Tazminat (Nişanın Bozulması Nedeniyle) - Nisbi Harç
Tazminat (Nişanın Bozulması Nedeniyle Maddi Tazminat) - Nisbi Harç
Tazminat (Nişanın Bozulması Nedeniyle Manevi Tazminat) - Nisbi Harç
Tazminat (Nişanın Bozulması Nedeniyle Tazminat ve Hediyelerin Geri Verilmesi) - Nisbi Harç
Uluslar Arası Çocuk Kaçırma İadesi Kararı - Harca tabi değil
Velayet - Maktu Harç
Velayet (Velayetin Değiştirilmesi) - Maktu Harç
Velayet (Velayetin Düzenlenmesi) - Maktu Harç
Velayet (Velayetin Kaldırılması) - Maktu Harç
Vesayet (Kayyımın Değiştirilmesi) - Maktu Harç
Vesayet (Kayyımın Kaldırılması) - Maktu Harç
Yargılanmanın Yenilenmesi - Maktu Harç
2828 Sayılı Yasaya Göre Koruma Kararı - Harca tabi değil