C

Câiha. 18

Câliyet 19

Câmikiyye. 19

Cehalet 19

Celeb. 19

Ci'âle. 20

Cıbaye. 20

Cizye. 20

Cu'l 20

Cuhûd. 20

Cübâr 21

Cüzâf 21