ÜÇÜNCÜ KİTAB

ÜÇÜNCÜ KİTAB

Münakehata müteallik hükümlere dair olup üç bölüme ayrılmıştır: [2]