(İKİNCİ BÖLÜM)

(İKİNCİ BÖLÜM)

USUL ÎLE FÜRUUN VESAtRENtN NAFAKALARINA AİDDİR.

İÇİNDEKİLER : Füruun = evlâd ve ahfadın nafakaları. Usulün = babaların, dedelerin validelerin nafakaları. Havaşînin = usul ve füra-dan başka kariblterin nafakaları. Kölelerin, cariyelerin nafakaları. Mem­lûk olanların zevcelerine ald nafakalar. €ariye olan zevcelerin nafakaları. Kölelerin ve cariyelerin çocuklarına aid nafakalar. Hayvanatı ehliyye nafakları. [1]