2.Mebhas

(İKİNCİ MEBHAS) 2

HADDİ ZİNAYA AİDDİR. 2

Zina Île Haddi Zinanın Mahîyyetleri; 2

İhsanın Mahîyyet Ve Nevileri : 3

Recm İle Celdîn Mahtyyetler Ve Meşruîyyetlertndekî Hikmet : 4

Zina Fatihasından Dolayı Had İcka Edilebilmesi İçin Vücudu İktiza Eden Şaktlak : 5

Zina Fazihasının Surett Sübutü : 8

İkrar Ve Şahadetdkn Kücua Ve Şahadetin Butlanına Müteallik Hükümler 11

Haddi Zinada Tedahül Cereyanı Ve Had Île Zamanın Ictlmaı : 13

Haddi Zinayı Tskat Eden Bazı Şebekler : 13

Celi. İle Kecm Cezalarının Suueti İfası :