3.Mebhas

(ÜÇÜNCÜ MEBHAS) 17

HADDİ KAZF HAKKINDADIR. 17

Kazfin Ve Haddi Kazfin Mahiyetleri Ve Haddi Kazfin Sebebi : 17

Kazife Aid Şartlar : 17

Makzufe Aid Şartlar : 18

Makzufun Fihe Aid Şaktlar : 19

Makzufün Fih İle Nefsî Kazfe Aid Şaktlau : 21

Haddi Kazf İcrası İçin Husumete - Şahsî Dâvaya Lüzum Bulunduğu : 21

Razfden Dolayı Afüv, İbra Ve Müsaleha Muteber Mîdir?.. 21
Haddi Kazfi Davaya Salahivetdar Olub Olmayanlak : 4

Kazfîn Ne Suretle Sabît Olacağı : 5

Haddi Kazfin Sureti İcrası : 6

Kazflerin İçtimaiyle Iıaddi Kazfde Tedahül Cereyanı : 6

Haddi Kazfi İskat Eden Bazı Sebebler