4.Mebhas

DÖRDÜNCÜ MEBHAS. 8

HADDİ HAMK VE HADDİ SKKK HAKKINDADIK.. 8

Müskiratın Mahiyyeti Ve Enval : 8

Müskiratın Hükümleki Cezaları 9

Haddi Hamr İle Haddi Sekrin Mahiyyeti Ve Sekranın Tarifi 10

Haddi Hamr İle Haddi Sekrin İcrası İçîn İktiza Eden Şartlar : 10

Şürbi Hamrîn Ve Sarhoşluğun Sübutü : 11

Haddi Hamr İle Haddi Sekrin Sureti İstifası : 11

Hadlerde Velayeti İstifayı Haiz Olanlar : 12

Haddi Hamr İle Haddi Sekri Iskat Eden Bazı Sebebler : 12

Müskirat Hakkındaki Had Cezalarının Hikmeti Teşriiyyesi :