6.Mebhas

(ALTINCI MEBHAS) 26

SİRKATİ KÜBHA = YOL KESİCİLİK HAKKINDADIR. 26

Yol Kesiciliğin Mahiyeti : 26

Yol Kesiciligin Nevileri, Hükümleri : 27

Yol Kesiciler Hakkini)Aki Cezanın Hikmeti Teşriiyyesi : 29

Yol Kesiciligin Tahakkuku İçin Vücudu İktiza Eden Şartlar: 29

Yolları Kesilenlere Aid Şartlar 30

Maktulun Leh Olan Mallara Ald Şartlar : 30

Maktulun Fihe Aid Şartlar 31

Vol Kesiciler İle Yolları Kesilenlere Müteallik Şartlar : 32

Katı Tarik Cinayetinin Sureti Sübutü. 32

Yol Kesiciler Hakkındaki Cezaları Kimlerin İkame Edeceği: 32

Yol Kesicilere Aid Had Cezalarının Afüv Edilkmi-Yecegı Ve Bu Cezalar Arasında Tedahül Cereyanı : 33

Yol Kescilik Cezasını İskat Eden Şeyler :