(N)

( N )

140 - (Nekii temr) : Kendi kendine kabaran ve kuvvetlenerek müskir bir hale gelen pişirilmiş kuru hurma suyudur.

141 - (Nakli zebîb) : Kendi kendine galeyan eden ve kuvvetle­nerek müskir bir hâle gelen pişiriîmemiş kuru üzüm sırasıdır.

1İ2 - (Nebizi temr) : Azca pişirilmiş ve iştidad edib müskir bir hale gelmiş olan kuru veya yaş hurma suyudur. Köpüğünü atmış olsun olmasın.

143 - (Nebizi zebîb) : Su içine atılarak az bir müddet pişirilmiş ve ekşiyerek müskir bir hale gelmiş olan kuru üzüm suyudur.

144 - (Nisabı sirkat) : Haddi sirkati icab edecek mal mikdan-dır. Bu mikdar, Hanefiyyeye göre bir dinar veya halis gumüşden maz-rub on dirhem veya kıymetçe bu mikdar maldır.

145 - (Nefy = tegrîb-) : Mücrim olanların bulundukları yerler­den bir ,müddet için başka yerlere, beldelere uzaklaştırılmalarından iba­rettir. [15]