(Y)

( Y )

195 - : Me'yusiyet, bir şey hakkında ümitsiz bulunmak, matlûb bir şeyin vukubulacağından Ümidi kesrnekdir. Kat'ı emel. Bunu «kunut» da denir.

196 - (Ved) : Eİ, nimet, minnet, kuvvet, kudret, malikiyet, cema­at, kuddam mânâlarını ifade eder. «Fülân şey fülânın yedindedir.» de­mek, onun mülkündedir demek olur. Cem'i ^eyadî» dir.

197 - (Yakaza) : Uyanıklık hali: Uyanık kimseye de «yakzan denir, ikaz da uyandırmakdır.[22]