(Z)

(Z)

198 - (Zina) : Bir akdi şer'îye müstenid olmaksızın bü'ihüyar ya­pılan haram bir mücameatdir. Ki, bunu irtikâb eden erkeğe «zani», ka­dına da «zaniye» denir. Bu haram mukarenet, kendi ihtiyarile olmayan erkeğe «mezniyyün bili», kadına da «mezniyye» ve «mezniyyün biha» de­nilmesi şayidir.

199 - (Zor) : Yalan. Hilafı hakikat şey. Mâsİvaullah. Yalan yer? şahadet edene «şahidi zor» denir.

200 - (Zühuk) : Helak olmak, bâtıl ve muzmahil olmak, ruhun bedenden .alâkasını kesmesi, okun nişandan tecavüz etmesi. [23]