Mehmet Şevket Eygi

Siyaset

HALKI bilgilendirmek, uyarmak, yetiştirmek, aydınlatmak, olgunlaştırmak için çeşitli önemli ve hayati konularda birtakım talimatnameler hazırlanması, yayınlanması gerekmektedir. Parlak üniversite diplomalarına sahip çok okumuşlarımız bile birçok konuda cahil ve şaşkın vaziyettedir.

Mesela yeme, içme, beslenme konusunda bazı temel gerçeklerin mutlaka öğretilmesi icabeder.

Bu talimatnameler çok kısa olmalı, kanun maddesi gibi numara taşımalı, ezberlenmesi ve bellenmesi çok kolay olmalıdır.